Monthly Archives: Οκτώβριος 2013

Η έρευνα PIAAC και οι προκλήσεις για την Κύπρο – Ομιλία της κας Ανδρούλλας Βασιλείου

Μόλις εχτές (8 Οκτωβρίου) ανακοίνωσα στις Βρυξέλλες μαζί με το Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ κ. Gurria, τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) του ΟΟΣΑ. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τη συνέχεια του προγράμματος PISA που αφορούσε έρευνα για τις δεξιότητες και ικανότητες μαθητών ηλικίας 15 ετών.      

Το πρόγραμμα PIAAC αφορά στην έρευνα για τις δεξιότητες και ικανότητες ενηλίκων στις ηλικίες 16 – 65. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σήμερα μεταξύ άλλων  17 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Και οι δύο έρευνες αποτελούν δύο πολύ σημαντικά εργαλεία στην καταμέτρηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα του πληθυσμού. Παρόλο που πρόκειται για προγράμματα (έρευνες) και όχι έγγραφα πολιτικής, εντούτοις κάποιος/α μπορεί αναλύοντας τις έρευνες να εγείρει ερωτήματα ως προς την απόδοση των εκπαιδευτικών πολιτικών σε ότι αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτή είναι άλλωστε και η πραγματική αξία αυτών των προγραμμάτων και όχι απλά η σύγκριση επιδόσεων μεταξύ των χωρών.

Στη περίπτωση της Κύπρου η έρευνα PIAAC ανέδειξε, όπως εξάλλου αναμενόταν, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Παρουσιάζω πιο κάτω στοιχεία που προκύπτουν από μια πρώτη ανάγνωση της έρευνας και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να αναλυθούν εις βάθος.

Ένα από τα στοιχεία αφορά στη μέση επίδοση των ενηλίκων στο αλφαβητισμό και μαθηματικά. Η διαπίστωση είναι ότι αυτά δεν απέχουν από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ταυτόχρονα όμως, είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι το ποσοστό των ενηλίκων στην Κύπρο που διαθέτει χαμηλά προσόντα (12% στον αλφαβητισμό και 15% στα μαθηματικά) είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο μέσο όρο (20% στον αλφαβητισμό και 24% στα μαθηματικά).

Διαπιστώνεται από την έρευνα ότι οι επιδόσεις των ανέργων ενηλίκων, αυτό ισχύει και στην Κύπρο, είναι χειρότερες από αυτές του υπόλοιπου πληθυσμού. Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι υπάρχει αυξημένο ποσοστό ενηλίκων με ψηλά προσόντα (22%) που βρίσκεται στην ανεργία (inactive).

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν επίσης σε σχέση με τους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάποια κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, συγκρίνονται αρνητικά στις επιδόσεις αλφαβητισμού με τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των πλείστων άλλων κρατών της ΕΕ. Συγκριτικά, οι δεξιότητες και ικανότητες αποφοίτων τριτοβάθμιας από κάποια κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, αντιστοιχεί στο επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάποιων κρατών μελών!

Στα αρνητικά καταγράφεται επίσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο και σε μερικές άλλες χώρες, περίπου ένας στους πέντε ενήλικες (ποσοστό 20%) διαθέτει χαμηλή ή μηδενική εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στην υπόλοιπη ΕΕ το ποσοστό είναι της τάξης του 13%.

Προβληματισμό προκαλεί επίσης οι σύγκριση μεταξύ των επιδόσεων των πιο νέων ανηλίκων (ηλικίας 16-24) και των πιο μεγάλων ενηλίκων (55-65). Η διαφορά στην επίδοση μεταξύ των δύο αυτών ομάδων ενηλίκων στην Κύπρο είναι κατά πολύ μικρότερη από ότι στις άλλες χώρες. Με απλά λόγια αυτό καταδεικνύει ότι οι νέοι μας δεν διαθέτουν αισθητά καλύτερα προσόντα από τους μεγαλύτερους ενήλικες, όπως θα ανέμενε κάποιος και όπως συμβαίνει στις πλείστες άλλες χώρες.

Εν κατακλείδι, το πρόγραμμα PIAAC αποτυπώνει μια κατάσταση σε κάθε κράτος που αφορά τις δεξιότητας και ικανότητες μιας μεγάλης μερίδα του πληθυσμού. Στο χέρι μας είναι να εξηγήσουμε αυτή την εικόνα. Να εξηγήσουμε εν τέλει, τις μεγάλες επενδύσεις στο τομέα της εκπαίδευσης είτε από το κράτος είτε από το κάθε νοικοκυριό και να εξηγήσουμε αν τελικά αυτές έχουν αποφέρει τους καρπούς που όλοι θα θέλαμε.

Σίγουρα, τα ευρήματα του προγράμματος που καταθέτω πιο πάνω χρειάζονται εις βάθος ανάλυση για να διακριβωθούν οι αιτίες αλλά και να τροχειοδρομηθούν βελτιωτικές κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα οφείλει να λειτουργήσει ως ένα ηχηρό καμπανάκι κινδύνου για τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας. Η ποιοτική επένδυση στην εκπαίδευση και η προσήλωση στη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να αποφέρει καρπούς που να οδηγήσουν τους συμπολίτες μας και τον τόπο σε  πορεία ανάκαμψης και προόδου.

Πηγή: http://bit.ly/15mVCyG

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις