Monthly Archives: Σεπτεμβρίου 2013

«Άνοιγμα της εκπαίδευσης» για την τόνωση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε σχολεία και πανεπιστήμια

«Άνοιγμα της εκπαίδευσης»

Πάνω από το 60% των παιδιών ηλικίας εννέα ετών στην ΕΕ φοιτούν σε σχολεία τα οποία δεν έχουν ακόμη ψηφιακό εξοπλισμό. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το «Άνοιγμα της εκπαίδευσης», ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού και άλλων ψηφιακών προβλημάτων, τα οποία παρεμποδίζουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες θα απαιτούνται για το 90% των θέσεων εργασίας έως το 2020.

Για να βοηθήσει στην εναρκτήρια πρωτοβουλία, η Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα ένα νέο δικτυακό τόπο, Ανοιχτή εκπαίδευση Europa, που θα επιτρέπει σε σπουδαστές, επαγγελματίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα να μοιράζονται δωρεάν ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Μεταξύ 50% και 80% των σπουδαστών στις χώρες της ΕΕ δεν χρησιμοποιούν ποτέ ψηφιακά διδακτικά βιβλία, λογισμικό ασκήσεων, εκπομπές/βιντεομηνύματα (podcast), προσομοιώσεις ή εκπαιδευτικά παιχνίδια. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ως «ψηφιακά σίγουρους» ή ικανούς να διδάσκουν αποτελεσματικά ψηφιακές δεξιότητες, και 70% θα ήθελαν περισσότερη κατάρτιση στη χρήση ΤΠΕ. Οι μαθητές στη Λετονία, τη Λιθουανία και την Τσεχική Δημοκρατία είναι πιθανότερο να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σχολείο (πάνω από 90%), σε διπλάσιο ποσοστό από την Ελλάδα και την Κροατία (περίπου 45%)

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει επίσης ψηφιακή πρόκληση: με τον αριθμό των σπουδαστών της ΕΕ που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά κατά την επόμενη δεκαετία, τα πανεπιστήμια πρέπει να προσαρμόσουν τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και να παρέχουν ένα συνδυασμό διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο και ηλεκτρονικών δυνατοτήτων μάθησης, όπως MOOCs (Massive Open Online Courses) (μαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα) που επιτρέπει στα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή και μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Όμως πολλά πανεπιστήμια δεν είναι έτοιμα για την αλλαγή αυτή.

Μια κοινή πρωτοβουλία, με επικεφαλής την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπο αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, και την κ. Neelie Kroes, αντιπρόεδρο της Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, το άνοιγμα της εκπαίδευσης, εστιάζεται σε τρεις βασικούς τομείς:

  1. Δημιουργία ευκαιριών για οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους προκειμένου να καινοτομήσουν
  2. Αυξημένη χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources – OER), εξασφαλίζοντας ότι τα εκπαιδευτικά υλικά που παράγονται με δημόσια χρηματοδότηση είναι διαθέσιμα σε όλους  και
  3. Βελτίωση της υποδομής των ΤΠΕ και της συνδεσιμότητας στα σχολεία.

«Το εκπαιδευτικό τοπίο μεταβάλλεται σημαντικά, από το σχολείο έως το πανεπιστήμιο και πέραν αυτού:η ανοικτή εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία θα είναι σύντομα «αναγκαία», όχι μόνο «χρήσιμη», για όλες τις ηλικίες. Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για να εξασφαλιστεί ότι ιδιαίτερα οι νέοι θα είναι εφοδιασμένοι με τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για το μέλλον τους. Δεν αρκεί να γνωρίζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα, χρειαζόμαστε νέους που να μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα. Το άνοιγμα της εκπαίδευσης αφορά τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων σε νέες μεθόδους μάθησης, έτσι ώστε οι πολίτες μας να  είναι πιο απασχολήσιμοι, δημιουργικοί, καινοτόμοι και επιχειρηματικοί,» δήλωσε η επίτροπος κ. Βασιλείου.

Η Αντιπρόεδρος Kroes πρόσθεσε: «Το όραμά μου είναι να έχει κάθε τάξη ψηφιακό εξοπλισμό έως το 2020. Η εκπαίδευση πρέπει να συνδέεται με την πραγματική ζωή.·Δεν μπορεί να είναι ένας παράλληλος κόσμος. Οι νέοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία σε όλες τις πτυχές της ζωής. Χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες για την απόκτηση εργασίας. Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μας, όχι μόνο ορισμένα από αυτά, πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτήν την πραγματικότητα.»

Πρωτοβουλίες που συνδέονται με το άνοιγμα της εκπαίδευσης θα χρηματοδοτηθούν με στήριξη από το πρόγραμμα Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και το Horizon 2020, το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Erasmus+ θα προσφέρει χρηματοδότηση σε παρόχους εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν επιχειρηματικά μοντέλα προσαρμοσμένα στις τεχνολογικές αλλαγές και να υποστηρίξουν την εξέλιξη των εκπαιδευτικών μέσω ανοικτών ηλεκτρονικών μαθημάτων. Το σύνολο του εκπαιδευτικού εξοπλισμού που θα υποστηρίζεται από το Erasmus + θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο κοινό με «ανοικτές άδειες»

Ιστορικό

Ζούμε σε συνδεδεμένες κοινωνίες, όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι όλων των ηλικιών κάνουν χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή τους ζωή. Ωστόσο, όταν πολλά παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο εισέρχονται σε ένα σύστημα που δεν αντικατοπτρίζει αυτή την καθημερινή πραγματικότητα.

Ο κόσμος του διαδικτύου μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση αντλεί πόρους, παρέχεται και απολαμβάνεται. Κατά τα επόμενα 10 έτη, η αγορά ηλεκτρονικής μάθησης προβλέπεται από ορισμένους να αναπτυχθεί κατά 15 φορές περισσότερο, αντιστοιχώντας έτσι στο 30% του συνόλου της αγοράς εκπαίδευσης. Τα οφέλη αυτών των εξελίξεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους τους Ευρωπαίους.

Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να διαμορφωθεί από εκπαιδευτές και υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, και όχι ως κάτι που απλώς συμβαίνει.

Σε μια πρόσφατη έρευνα για τη χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία διαπιστώθηκε ότι μόνον ένα στα 4 παιδιά 9 ετών φοιτά σε «σχολείο με υψηλό επίπεδο ψηφιακού εξοπλισμού» — με πρόσφατο εξοπλισμό, ταχεία ευρυζωνική πρόσβαση (10mbps και άνω) και υψηλή «συνδεσιμότητα» (ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς, τοπικό δίκτυο, εικονικό περιβάλλον μάθησης). Μόνο το ήμισυ των 16χρονων, βρίσκονται σε «σχολείο με υψηλό επίπεδο ψηφιακού εξοπλισμού» και 20% των σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχει ποτέ ή σχεδόν ποτέ χρησιμοποιήσει υπολογιστή στα σχολικά του μαθήματα.

Ο αντίκτυπος του ανοίγματος της εκπαίδευσης θα ενισχυθεί με τις συστάσεις που αναμένεται να δημοσιευθούν το επόμενο καλοκαίρι από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ομάδα, που συγκρότησε η επίτροπος κ. Βασιλείου και της οποίας προεδρεύει η πρώην προέδρος της Ιρλανδίας  κ. Mary McAleese, εξετάζει τη στιγμή αυτή τον τρόπο με τον οποίο η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να βελτιστοποιήσει τη χρήση των νέων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης.

Η πρωτοβουλία αυτή, επίσης, συνδέεται με τον Μεγάλο συνασπισμό για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας, που είναι πολυμερής πλατφόρμα φορέων για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων ΤΠΕ και έως 900.000 ακάλυπτες κενές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/13/813  Άνοιγμα της εκπαίδευσης – Συχνές ερωτήσεις

Ανακοίνωση για τοpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου «Άνοιγμα της εκπαίδευσης: Καινοτόμοι μεθόδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω των νέων τεχνολογιών και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων» (σύνδεσμος προς την ανακοίνωση)

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλοpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου «Ανάλυση και χαρτογράφηση των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω των νέων τεχνολογιών και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στην Ευρώπη» (σύνδεσμος προς το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Digital Agenda and Education

Ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Neelie Kroes website

Twitter @VassiliouEU και @NeelieKroesEU

Πηγή: http://bit.ly/19I7ZUd

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις

Κινητοποίηση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Το ΕΚ υποστήριξε σήμερα πως σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η ΕΕ δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο στα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν με τα δύο ψηφίσματα που ενέκριναν τη λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν, μεταξύ άλλων, την κινητικότητα των νέων και την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης. Εισηγητής του ψηφίσματος της επιτροπής Πολιτισμού ήταν ο ευρωβουλευτής κ. Γεώργιος Παπανικολάου (ΕΛΚ).

«Οφείλουμε να αναστρέψουμε τη σημερινή πραγματικότητα που τα υπερβολικά ποσοστά ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη υποχρεώνουν τη νεολαία να μεταναστεύει συντελώντας στην απώλεια του παραγωγικότερου ιστού μιας χώρας. (…) Οι βασικές αρχές για την επόμενη περίοδο, οι τίτλοι της στρατηγικής αυτής συνοψίζονται στις εξής λέξεις: εκπαίδευση, απασχόληση, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, χρηματοδότηση, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και συμμετοχή’, υπογράμμισε ο εισηγητής του ψηφίσματος της επιτροπής Πολιτισμού, κ. Γεώργιος Παπανικολάου (ΕΛΚ).

«Πέρα από τις εγγυήσεις για τη νεολαία , η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα πρέπει να βασίζεται σε μια συνολική στρατηγική που θα περιλαμβάνει μέτρα όπως η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας των νέων», δήλωσε η εισηγήτρια του ψηφίσματος της επιτροπής Απασχόλησης, Joanna Katarzyna Skrydlewska (ΕΛΚ, Πολωνία).

Τα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, τα οποία αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας θέσης εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης ή μιας περιόδου πρακτικής άσκησης μετά από διάστημα τεσσάρων μηνών ανεργίας, δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε νέους κάτω των 25 ετών. Θα πρέπει να επεκταθούν και σε πτυχιούχους κάτω των 30 ετών, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές.

Τόνισαν επίσης την ανάγκη να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ κάλεσαν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συστήματα που αναγνωρίζουν τις ικανότητες που αποκτούνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, του εθελοντικού έργου, της μαθητείας και του κοινωνικού έργου.

Ευρωπαϊκό ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης

Στο ψήφισμα της επιτροπής Πολιτισμού, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να εξαλείψουν όλα τα εμπόδια, προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες διασυνοριακής πρακτικής άσκησης στους νέους. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που αυξάνουν τις ποιοτικές συμβάσεις για περιόδους πρακτικής άσκησης και προωθούν την κινητικότητα και απασχολησιμότητα των νέων.

Τέλος στην εκμετάλλευση των ασκούμενων

Για να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των νέων ασκούμενων, η επιτροπή Απασχόλησης του ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα ευρωπαϊκό ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, το οποίο θα περιλαμβάνει κριτήρια όσον αφορά την κατάλληλη αμοιβή, τις συνθήκες εργασίας και την υγεία και ασφάλεια.

Πηγή: http://bit.ly/18PlphW

Σχολιάστε

12/09/2013 · 2:11 μμ

Η δύναμη να αποφασίσουμε τι θα συμβεί στην Ευρώπη

love europeΌπως αλλάζουν οι καιροί, έτσι αλλάζουμε κι εμείς. Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει σε σχέση με τις προηγούμενες Ευρωπαϊκές εκλογές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τώρα περισσότερη εξουσία, τόσο για να χαράσσει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης, όσο και στις καθημερινές αποφάσεις που μας επηρεάζουν όλους.

Ένα πιο ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαίνει περισσότερη επιρροή για τον καθένα, μεγαλύτερη ικανότητα να αντιμετωπίζει τα προβλήματά μας, μεγαλύτερη ικανότητα να αλλάζει αυτό που πρέπει να αλλάξει, περισσότερη αποφασιστικότητα να διατηρήσει αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλες και δύσκολες προκλήσεις και για να ανταποκριθούμε θα πρέπει να κάνουμε επιλογές Οι θεσμικές αλλαγές που έγιναν, σχεδιάστηκαν για να εξασφαλίσουν ότι εμείς, οι πολίτες της Ευρώπης, έχουμε παραπάνω λόγο σε αυτές τις επιλογές. Όχι μόνο όταν πηγαίνουμε στην κάλπη, αλλά κατά τη λήψη των αποφάσεων, μέρα με τη μέρα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα αποφασίζει για τους ευρωπαϊκούς νόμους που σας αφορούν, σε όλα τα επίπεδα. Για το πώς δαπανώνται τα χρήματά σας από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης), Πρέπει να συμφωνήσουμε για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για τα επόμενα χρόνια, εξετάζοντας το συλλογικό συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Μετά τις επόμενες εκλογές το δικό σας κοινοβούλιο θα εκλέξει τον επικεφαλής του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, με βάση τις επιθυμίες σας, όπως θα εκφραστούν σε αυτές τις εκλογές.

Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι όντως διαφορετικά. Μαζί έχουμε τώρα μεγαλύτερη πραγματική δύναμη για να κάνουμε τη διαφορά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κι εσύ. Μαζί μπορούμε να δράσουμε, να αντιδράσουμε και να επηρεάσουμε

Δράσε

Η Ευρώπη ζει καιρούς ταραγμένους. Για πολλούς ευρωπαίους πολίτες τα πράγματα είναι δύσκολα. Όπως άλλαξαν οι καιροί, έτσι αλλάξαμε κι εμείς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τώρα περισσότερη δύναμη από ποτέ για να επηρεάσει τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Και αυτό δίνει σε σας περισσότερη δύναμη για να το πετύχετε, για να επηρεάσετε τις αποφάσεις που αφορούν τη δική σας ζωή, καθώς και τις ζωές πάνω από 500 εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών. Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε κάτι. Να ζητήσετε περισσότερα ή λιγότερα. Μπορείτε να δράσετε και να πάρετε στα χέρια σας όλα τα ζητήματα, μεγάλα και μικρά. Να επιλέξετε ποια Ευρώπη θέλετε. Στο τέλος, εσείς θα αποφασίσετε τι θα συμβαίνει ή όχι.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί την καθεμιά και τον καθένα σας και ενεργεί εκ μέρους σας. Οι αποφάσεις του βασίζονται σ’ αυτά που είναι σημαντικά για σας. Δεν μπορούν να γίνουν βεβαίως τα πάντα σε μια μέρα, αλλά είναι βέβαιο οτι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Αντίδρασε

Μπορείτε να κάνετε πραγματικά τη διαφορά. Να κρατήσετε αυτό που αξίζει, να αλλάξετε αυτό που πρέπει να αλλάξει. Ή να αμφισβητήσετε και να επικρίνετε. Να μοιραστείτε τις σκέψεις σας και να αντιδράσετε. Η ευρωπαϊκή ιδέα δεν είναι μόνο ένα όραμα ή ένας στόχος. Είναι το να ακούγεται κάθε άποψη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εδώ για να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και να αγωνισθεί για αυτά που σας αφορούν πραγματικά. Δουλειά μας είναι να ακούσουμε όλες τις απόψεις και να δώσουμε πραγματικές απαντήσεις. Θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση και θα παράσχουμε ουσιαστικές λύσεις.

Επηρεάσε

Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε περισσότερη δύναμη απ’ ό,τι φαντάζεσθε. Μπορείτε να επηρεάσετε άμεσα το μέλλον όλων μας αλλά και των μελλοντικών γενεών. Η δράση και η αντιδράσή σας θα φέρουν στο τέλος αποτελέσματα. Οι αποφάσεις που παίρνουμε μαζί επηρεάζουν την καθημερινή ζωή για πάνω από μισό δισεκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες.

Η ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να βελτιώσει τα πράγματα για όλους και για τον καθένα. Όχι απλώς να κάνει πραγματικά τη διαφορά για σένα, αλλά με σένα. Σήμερα, και στο μέλλον.

Πηγή: http://bit.ly/1aq8KUM

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Βίντεο MARLISCO

Εσύ τι θ’άλασσες;

Λάβε και εσύ μέρος στον διαγωνισμό βίντεο του MARLISCO και μοιράσου τις ιδέες σου με την υπόλοιπη Ευρώπη!

Πρόσεξες πόσα σκουπίδια εμφανίζονται στις παραλίες μας; Από πού νομίζεις ότι προέρχονται και ποια προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν; Μπορούμε να κάνουμε κάτι;

Σίγουρα θα έχεις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις – ΜΟΙΡΑΣΟΥ τις ιδέες σου μαζί μας!

Είσαι μαθητής/μαθήτρια στο λύκειο; Τότε ετοίμασε την βιντεοκάμερα σου και λάβε μέρος στον διαγωνισμό μαζί με τους συμμαθητές σου ή τους φίλους σου. Αυτή είναι η δική σου μεγάλη ευκαιρία να μοιραστείς τις ιδέες σου και να εμπνεύσεις χιλιάδες ανθρώπους με το μήνυμα σου!

Μάθε για το πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας στη χώρα σου και εκφράσου μέσα από το δικό σου δημιουργικό και  πρωτότυπο βιντεάκι. Πες μας γιατί πρέπει να ενδιαφερθούμε, πως μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας ή τι κάνατε στο σχολείο ή τη κοινότητα σου για το θέμα. Αν το βίντεο σου βραβευτεί, εμείς θα μεταφέρουμε το μήνυμα σου σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Σε αυτή τη σελίδα θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό.

Στην Κύπρο, ο Διαγωνισμός Βίντεο MARLISCO θα διεξαχθεί σε 2 Στάδια. Κατέβασε τώρα τους Όρους & Προϋποθέσεις καθώς και το Έντυπο Υποβολής Ιδεών/Concept για να μάθεις περισσότερα και να ξεκινήσεις την διαδικασία!

In Cyprus, the MARLISCO Video Contest will be conducted in 2 Stages. Downland the Rules & Conditions (in English) and the Concept Submission Form (in English) now, to learn more and start the process!

footer-b.jpg

Γενική Περιγραφή

Το Σεπτέμβρη του 2013 θα ανακοινωθεί η έναρξη του Διαγωνισμού Βίντεο του MARLISCO, που απευθύνεται σε μαθητές και σχολεία σε 14 παράκτιες Ευρωπαϊκές χώρες.

Γιατί και Πως;

Ο Διαγωνισμός Βίντεο του MARLISCO ενθαρρύνει και διευκολύνει τους νέους να έρθουν σε επαφή με το θέμα των σκουπιδιών της θάλασσας στις Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Θάλασσες και να μοιραστούν τις ιδέες τους με το ευρύτερο Ευρωπαϊκό κοινό.

Οι νέοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο (κατά μέγιστο 2 λεπτά) μέσα από το οποίο θα εκφράσουν τις απόψεις τους για το πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας και θα γίνουν φορείς αλλαγής στην κοινωνία – όχι μόνο επειδή αντιπροσωπεύουν την επόμενη γενιά καταναλωτών και φορέων λήψης αποφάσεων, αλλά και επειδή συχνά οι νέοι αποτελούν πηγή έμπνευσης και επιρροής στην οικογένεια και την κοινότητά τους.

Ο διαγωνισμός προωθεί την κριτική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή των νέων σε ένα πολύπλοκο θέμα που μας επηρεάζει και ευθύνη έχουμε όλοι μας.

Ποιός μπορεί να λάβει μέρος;

Ο διαγωνισμός στην Κύπρο απευθύνεται σε νέους μεταξύ 16 και 18 χρονών. Συμμετοχές γίνονται δεκτές από σχολεία, ενώσεις/ομάδες νεολαίας και λέσχες, όπου ο διαγωνισμός θα διεξάγεται είτε ως μέρος της διδακτέας ύλης ή ως παράλληλη δραστηριότητα σε μια τάξη/ομάδα, και θα προσεγγίζεται από ένα ή πολλαπλούς κλάδους.  Η κάθε ομάδα που θα λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποστηρίζεται από κάποιο φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το διαγωνισμό στην Κύπρο, όπως επίσης και να ελέγξετε πως μπορεί το σχολείο σας να κάνει χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης που θα διατεθούν σε περιορισμένο αριθμό συμμετοχών.

Πού;

14 παράκτιες Ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στο διαγωνισμό:  Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Γερμανία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία και Δανία. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις είναι κοινοί για όλες τις χώρες όπου διεξάγεται ο διαγωνισμός αν και κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα η ηλικία των συμμετεχόντων, η κριτική επιτροπή και τα βραβεία, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο.  Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμβουλευτούν τους Όρους & Προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα τους.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο ΜΟΝΟ και έτσι οι συμμετέχοντες θα ανταγωνιστούν με άλλους συμμετέχοντες από την ίδια χώρα.

Πότε;

Ο διαγωνισμός συμπίπτει με τη έναρξη της σχολικής περιόδου 2013-2014.

Στην Κύπρο ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε 2 Στάδια. Στο Στάδιο 1 οι ενδιαφερόμενες ομάδες καλούνται να υποβάλουν τις ιδέςς/τα concept τους για το βίντεο. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ιδεών/concept είναι 15 Οκτωβρίου. Στο Στάδιο 2, οι ομάδες με τις πιο καλές ιδέες θα ετοιμάσουν και θα υποβάλουν το βίντεο τους. Η υποβολή των βίντεο είναι δυνατή μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Τα βραβευμένα βίντεο θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαρτίου 2014.

Και μετά;

Τα βίντεο θα γίνουν οι μαρτυρίες για το πώς οι Ευρωπαίοι νέοι βλέπουν το πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας αλλά και ποιες κατά τη γνώμη τους είναι οι λύσεις. Έτσι οι νέοι θα λειτουργήσουν ως παράγοντες αλλαγής στην κοινωνία και τα βίντεο τους ως δημιουργικά μηνύματα που θα ενημερώσουν και θα εμπνεύσουν το ευρύ κοινό.

Τα πιο ενδιαφέροντα βίντεο θα προωθηθούν σε εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αποσπάσματα από τα καλύτερα βίντεο από τις 14 χώρες θα συμπεριληφθούν σε ένα τελικό φιλμάκι με τίτλο “οι φωνές των Ευρωπαίων νέων ενάντια στα σκουπίδια της θάλασσας ”, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα το Μάιο του 2014, σε μια Ευρωπαϊκή εκδήλωση υψηλού επιπέδου.

Πηγή: http://www.marlisco.eu/video-contest.el.html

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις