Monthly Archives: Αύγουστος 2013

Η ελεύθερη πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις αποτελεί πλέον γεγονός

open acessΤην παγκόσμια τάση προς τη δωρεάν διάθεση των αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων στους αναγνώστες, τη λεγόμενη «ανοιχτή πρόσβαση», επιβεβαίωσε σήμερα μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα αυτή μελέτη δείχνει ότι η ανοιχτή πρόσβαση προχωρά με γοργούς ρυθμούς, καθώς γύρω στο 50% των επιστημονικών εκθέσεων που δημοσιεύθηκαν το 2011 είναι σήμερα προσβάσιμες χωρίς χρέωση. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου το διπλάσιο απ’ αυτό που είχαν εκτιμήσει προηγούμενες μελέτες και οφείλεται στη βελτιωμένη μεθοδολογία και τον διευρυμένο ορισμό της ανοιχτής πρόσβασης. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη, πάνω από το 40% των άρθρων που αξιολογήθηκαν από ομότιμους επιστήμονες και δημοσιεύθηκαν παγκοσμίως την περίοδο 2004-2011 είναι σήμερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο χάρη στην ανοιχτή πρόσβαση. Η μελέτη εξετάζει την κατάσταση που επικρατεί στο θέμα αυτό στην ΕΕ και ορισμένες γειτονικές της χώρες, καθώς και στη Βραζιλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

Επιτρέποντας την πρόσβαση στα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών, η ανοιχτή πρόσβαση μπορεί να συμβάλει στην επιστημονική πρόοδο και να προωθήσει την καινοτομία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημών της ΕΕ Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν δήλωσε σχετικά: «Τα πορίσματα της έκθεσης επισημαίνουν ότι η ανοιχτή πρόσβαση αποτελεί πλέον γεγονός. Η προσβασιμότητα των αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο και ενισχύει την οικονομία μας που βασίζεται στη γνώση.»

Η έκθεση εξετάζει τη διαθεσιμότητα επιστημονικών δημοσιεύσεων σε 22 γνωστικά πεδία στις χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Σε αρκετές χώρες και κλάδους, πάνω από το 50% των επιστημονικών εργασιών είναι σήμερα προσβάσιμες δωρεάν. Η δωρεάν προσβασιμότητα των περισσότερων άρθρων έχει επιτευχθεί στους τομείς των γενικών επιστημών και της τεχνολογίας, της βιοϊατρικής έρευνας, της βιολογίας, των μαθηματικών και της στατιστικής. Οι κλάδοι στους οποίους η ανοιχτή πρόσβαση είναι λιγότερο διαδεδομένη είναι οι κοινωνικές, οι ανθρωπιστικές και οι εφαρμοσμένες επιστήμες, καθώς και οι κλάδοι της μηχανολογίας και της τεχνολογίας.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (IP/12/790) χαρακτήρισε την ανοιχτή πρόσβαση ως βασικό μέσο για την αποτελεσματικότερη διάδοση της γνώσης και, κατ’ επέκταση, της καινοτομίας στην Ευρώπη. Γι’ αυτό, η ανοιχτή πρόσβαση θα γίνει υποχρεωτική για όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας την περίοδο 2014-2020. Στην παραπάνω ανακοίνωση, η Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη να ακολουθήσουν παρόμοια τακτική στα εθνικά τους προγράμματα.

Η Επίτροπος Γκέγκεν-Κουίν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση στην Ευρώπη και για τα αποτελέσματα των ερευνών που χρηματοδοτεί η ίδια: «Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν πρέπει να πληρώνουν διπλά για έρευνες που χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ανοιχτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας «Ορίζοντας 2020».»

Γενικές πληροφορίες

Η μελέτη διενεργήθηκε από την Science-Metrix, μια εταιρεία συμβούλων που δραστηριοποιείται στον τομέα της αξιολόγησης ερευνών. Η μελέτη αφορούσε τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Τουρκία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Ισραήλ, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Δύο ακόμη εκθέσεις της ίδιας εταιρείας δημοσιεύθηκαν σήμερα και εξετάζουν τις πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης καθώς και το ζήτημα της ανοιχτής πρόσβασης σε δεδομένα.

Όσον αφορά τις πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης, η έκθεση συμπεραίνει ότι οι περισσότεροι από τους 48 μεγαλύτερους χρηματοδότες επιστημονικών ερευνών κρίνουν αποδεκτές και τις δύο μορφές ανοιχτής πρόσβασης: τόσο τις δημοσιεύσεις ανοιχτής πρόσβασης σε περιοδικά (γνωστές ως «χρυσή» και «υβριδική» ανοιχτή πρόσβαση) όσο και την αυτο-αρχειοθέτηση (γνωστή ως «πράσινη» ανοιχτή πρόσβαση). Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% δέχονται οι περίοδοι απαγόρευσης της πρόσβασης, δηλαδή οι περίοδοι ανάμεσα στη δημοσίευση και τη δωρεάν διάθεση του έργου, να κυμαίνονται από 6 έως 12 μήνες.

Η τρίτη έρευνα διαπιστώνει, ωστόσο, ότι σήμερα οι πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα εξακολουθούν να είναι λιγότερες από τις πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης σε δημοσιεύσεις. Η ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα ερευνών εξελίσσεται ταχύτατα σε ένα περιβάλλον όπου οι πολίτες, οι φορείς, οι κυβερνήσεις, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι ιδιωτικές εταιρείες συνεργάζονται για την ανάπτυξη υποδομών, προτύπων, πρωτοτύπων και επιχειρηματικών μοντέλων. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», δηλ. του χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία την περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει ένα πιλοτικό σχέδιο ανοιχτής πρόσβασης στα δεδομένα που συλλέγονται σε έρευνες οι οποίες χρηματοδοτούνται με πόρους του δημοσίου, χωρίς να αγνοεί τους εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τα εμπορικά συμφέροντα, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δικαιούχων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναδείξει την ανοιχτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε γενική αρχή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Από το 2014 και μετά, κάθε άρθρο που θα συντάσσεται με χρηματοδότηση του «Ορίζοντα 2020» θα πρέπει να είναι προσβάσιμο:

  • ο εκδότης θα φροντίζει ώστε τα άρθρα να είναι άμεσα διαθέσιμα στο διαδίκτυο («χρυσή» και «υβριδική» ανοιχτή πρόσβαση), οι δε προκαταρκτικές δαπάνες δημοσίευσης θα μπορούν να επιστραφούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή
  • οι ερευνητές θα φροντίζουν ώστε τα άρθρα τους να είναι διαθέσιμα μέσω ενός αρχείου ανοιχτής πρόσβασης, το αργότερο έξι μήνες (12 μήνες για τα άρθρα στους κλάδους των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών) μετά τη δημοσίευση («πράσινη» ανοιχτή πρόσβαση).

Πηγή: http://bit.ly/19L7wGJ

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις

Πρόκειται να ταξιδέψετε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Είναι σημαντικό να βάζετε στη βαλίτσα σας ό,τι θα σας χρειαστεί κατά τη διαμονή σας στο εξωτερικό. Αυτό όμως που οπωσδήποτε δεν πρέπει να ξεχάσετε να πάρετε μαζί είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας που σας παρέχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη παντού στην Ευρώπη.

A picture

Όταν πρόκειται να ταξιδέψετε σε άλλη χώρα, πρέπει να θυμηθείτε χιλιάδες πράγματα, αρχίζοντας από την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. Θα ήταν όμως καλό να σκεφθείτε και αυτά που θα μπορούσαν να σας συμβούν όταν φθάσετε στον προορισμό σας. Αν αρρωστήσετε όταν είστε στο εξωτερικό, δεν αρκεί να έχετε μαζί την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας – θα χρειαστείτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑΑ).

Πώς λειτουργεί;

Η κάρτα αυτή σας διασφαλίζει την πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία δημόσια περίθαλψη αν βρίσκεστε για διακοπές, σπουδές ή εθελοντισμό σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ (καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία) και αρρωστήσετε ξαφνικά.

Η ΕΚΑΑ δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, αλλά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαμονής σας σε ξένη χώρα σάς εγγυάται ιατρική περίθαλψη υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος όπως και οι ασφαλισμένοι σε αυτήν τη χώρα. Εάν η ιατρική περίθαλψη παρέχεται δωρεάν στους μόνιμους κατοίκους , δεν θα πρέπει να πληρώσετε. Εάν στη χώρα στην οποία βρίσκεστε απαιτείται η καταβολή των δαπανών περίθαλψης, πρέπει να τις καταβάλετε και στη συνέχεια να ζητήσετε την επιστροφή τους σε αυτή τη χώρα ή να υποβάλετε αίτηση επιστροφής τους στον ασφαλιστικό σας φορέα όταν επιστρέψετε στη χώρα σας. Να θυμάστε πάντα ότι οι δαπάνες περίθαλψης επιστρέφονται σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας στην οποία σας παρέχεται περίθαλψη και ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας είναι διαφορετικό. Έτσι, για τις υπηρεσίες που σας παρέχονται δωρεάν στη χώρα σας ενδεχομένως να  πρέπει να πληρώσετε αν βρίσκεστε σε άλλη χώρα.

Συνιστάται να κάνετε συμπληρωματική ασφάλιση υγείας, κυρίως για περιπτώσεις  που δεν καλύπτονται από την ΕΚΑΑ. Για παράδειγμα, η ομάδα διάσωσης, η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη ή το ταξίδι επιστροφής στη χώρας σας δεν καλύπτονται από την ΕΚΑΑ

Από πού μπορείτε να προμηθευτείτε την κάρτα;

Την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας δικαιούται οποιοσδήποτε είναι ασφαλισμένος ή καλύπτεται από σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ των 27, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Μπορείτε να προμηθευτείτε εύκολα την προσωπική σας κάρτα από τον τοπικό φορέα ασφάλισης υγείας στη χώρα διαμονής σας.·Δείτε στο Διαδίκτυο τον αρμόδιο φορέα στη χώρα σας.

Για τη μεγαλύτερη διευκόλυνσή σας, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας συνοδεύεται από ένα app jam με ό,τι πρέπει να γνωρίζετε όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό. Αυτή η εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα είναι στην πράξη ο οδηγός χρήσης της ΕΚΑΑ, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων στο εξωτερικό, όπως η χρήση του πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 και η εκτίμηση του πιθανού κόστους περίθαλψης. Είναι συμβατή με συσκευές iOS, Android και Windows 7 και είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες.  Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα μετάβασης από μια γλώσσα σε άλλη, διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία αν δεν γνωρίζετε μια γλώσσα.

Η ιστορία της Άννας

Η Άννα καλύπτεται από το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης στη χώρα Α της ΕΕ και διαμένει για λίγους μήνες στη χώρα Β της ΕΕ για να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Έχει μαζί της την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας που έχει εκδοθεί από τη χώρα Α. Είναι έγκυος και θα γεννήσει ενόσω βρίσκεται στη χώρα Β. Δεδομένου ότι η εγκυμοσύνη και ο τοκετός θεωρούνται επείγουσα ιατρική περίθαλψη, η Άννα θα λάβει την αναγκαία ιατρική βοήθεια στη χώρα Β προσκομίζοντας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και την ταυτότητά της.

Η Άννα θα λάβει στη χώρα Β την ίδια περίθαλψη που θα δικαιούταν αν ήταν ασφαλισμένη σε αυτή τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι αν η περίθαλψη είναι δωρεάν για τους ασφαλισμένους σε αυτή τη χώρα, θα είναι δωρεάν και για την Άννα. Εάν το σύστημα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα Β προβλέπει την καταβολή των εξόδων περίθαλψης από τους ασφαλισμένους και στη συνέχεια την υποβολή αίτησης επιστροφής των εξόδων, η Άννα θα επιβαρυνθεί με τις ίδιες δαπάνες όπως και οι ασφαλισμένοι σε αυτή τη χώρα και στη συνέχεια θα υποβάλει αίτηση επιστροφής των εξόδων. Θα πρέπει να υποβάλει αίτηση επιστροφής στη χώρα Β, όπου θα της επιστραφούν οι δαπάνες στο ίδιο ποσοστό με τους ασφαλισμένους σε αυτή τη χώρα (η χώρα Β θα επικοινωνήσει στη συνέχεια με τις υγειονομικές αρχές της χώρας Α, όπου η Άννα είναι ασφαλισμένη για να λάβει πίσω τα χρήματα).

Πηγή: http://bit.ly/14xL63L

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις

Το δίκτυο EURES διευκολύνει την ανάπτυξη δικτύων για τους σεναριογράφους

Πρόσφατα, η υπηρεσία EURES Culture Media Sweden, η οποία παρέχει ενεργό βοήθεια σε καλλιτέχνες σε ολόκληρη τη χώρα, επικέντρωσε τη δράση της στους σουηδούς σεναριογράφους.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για αύξηση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας στον τομέα του πολιτισμού, η υπηρεσία EURES Culture Media Sweden οργάνωσε στο Βερολίνο συνάντηση απασχόλησης με 22 σουηδούς σεναριογράφους. Με τη βοήθεια της Marika Lagercrantz – σουηδή ακόλουθος αρμόδια σε θέματα πολιτισμού – και της σουηδικής πρεσβείας στη Γερμανία, έξι εταιρείες τηλεοπτικών παραγωγών και μία εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών δήλωσαν συμμετοχή για να παραστούν στην εκδήλωση.
Η σύμβουλος EURES Βάνα Σπυριδωνίδου εξηγεί τις αρχικές επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τη διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης: «Το EURES Culture Media θεώρησε ότι χρειαζόταν να διοργανωθεί μια συνάντηση απασχόλησης για σεναριογράφους, έστω και αν η ιδέα φαινόταν αρκετά εξεζητημένη. Σε τελική ανάλυση, η βάση αναζήτησης εργασίας συνήθως δεν περιλαμβάνει κενές θέσεις εργασίας για σεναριογράφους.»
Για την επιλογή των σεναριογράφων, το δίκτυο EURES δημοσίευσε αγγελία στη Σουηδία κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου ζητώντας να υποβάλουν υποψηφιότητα όλοι όσοι θα επιθυμούσαν να παραστούν στη συνάντηση. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη: υποβλήθηκαν συνολικά 60 αιτήσεις, εκ των οποίων επιλέχθηκαν στη συνέχεια οι 22.
Σε μια πρώτη συνάντηση με τους συμμετέχοντες δόθηκαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ποιες είναι οι εταιρείες παραγωγής και με ποιον τρόπο θα οργανωνόταν η παρουσίαση των υποψηφίων στις εταιρείες. Η Βάνα εξηγεί: «Κάθε σεναριογράφος είχε 10 λεπτά να παρουσιάσει μια ιδέα για μια κινηματογραφική και/ή τηλεοπτική παραγωγή. Τελικά, πολλοί υποψήφιοι παρουσίασαν επίσης ένα κινηματογραφικό κλιπ ή έκαναν μια παρουσίαση PowerPoint.
Η συνάντηση με τις εταιρείες παραγωγής είχε τεράστια επιτυχία. Στο τέλος της ημέρας, υπήρχε επίσης δυνατότητα δικτύωσης με τις εταιρείες, γεγονός που έδωσε στους σεναριογράφους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τους παραγωγούς. Η Βάνα δηλώνει: «Αποδείξαμε ότι η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και το EURES μπορούν να συνεργάζονται με διάφορα επαγγέλματα, ακόμη και με αυτά στα οποία υπάρχουν ενδεχομένως γλωσσικοί και πολιτισμικοί φραγμοί, όπως είναι οι σεναριογράφοι.
Η Therese Bringholm είναι μια υποψήφια που επωφελήθηκε από τη συνάντηση ξεκινώντας συνεργασία με μια γερμανική κινηματογραφική εταιρεία. «Είχα συνάντηση με έναν γερμανό παραγωγό σχετικά με μια τηλεοπτική σειρά πάνω στην οποία δουλεύω. Η γερμανική εταιρεία ενδιαφέρεται τώρα να συνεργαστεί μαζί μου.»
Η Βάνα είναι πολύ ευχαριστημένη από την έκβαση των συναντήσεων, ενώ έχει ήδη προγραμματίσει και άλλες: «Η συνάντηση απασχόλησης έδωσε τη δυνατότητα σε αυτή την υποψήφια να βρει δουλειά. Έχουν διοργανωθεί άλλες δύο συναντήσεις και ακόμη δύο σεναριογράφοι ήρθαν σε επαφή με άλλους παραγωγούς, όμως η έκβαση των συναντήσεων δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή!».

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις

Η Ευρώπη λατρεύει το Wi-Fi: νέα μελέτη συνιστά τη διάθεση μεγαλύτερου ραδιοφάσματος.

Image

Νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε ότι υπάρχει σήμερα μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση ασύρματου διαδικτύου (Wi-Fi) και η τάση αυτή πρόκειται συνεχιστεί. Το 2012, το 71% του συνόλου της ασύρματης κυκλοφορίας δεδομένων στην ΕΕ έγινε με έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες που χρησιμοποιούν Wi-Fi, ποσοστό που ενδέχεται να αυξηθεί σε 78% έως το 2016. Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν πώς το χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές από τη χρήση ζωνών ασύρματης πρόσβασης αλλάζει τις συνήθειες, και προτείνεται η διάθεση επιπλέον ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την ΕΕ για την ικανοποίηση της αυτής της αυξανόμενης ζήτησης.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους δήλωσε: «Το Wi-Fi είναι μια τεράστια επιτυχία, καθώς όλοι όσοι το χρησιμοποιούν βγαίνουν κερδισμένοι. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλει στη διάδοση της χρήσης Wi-Fi μέσω επιπλέον ραδιοφάσματος και πιο ευέλικτων κανονιστικών ρυθμίσεων.»

Ενώ τα δίκτυα 3 g/4g είναι απαραίτητα για μια γνήσια κινητή επικοινωνία, η αγορά δικαιωμάτων ραδιοφάσματος που είναι αναγκαία για τη λειτουργία αυτών των δικτύων παραμένει ακριβή. Οι καταναλωτές καταβάλλουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές για να χρησιμοποιούν τα δίκτυα 3 g/4g (π.χ. κατά την περιαγωγή), ενώ τα δίκτυα είναι ήδη κορεσμένα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, εξαιτίας της περιορισμένης εκχώρησης ραδιοφάσματος.

«Συστήματα κοινής χρήσης του δικτύου Wi-Fi με άλλους αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς μπορούμε χρησιμοποιήσουμε από κοινού τους πόρους που διαθέτουμε για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο διαδίκτυο για όλους. Όλοι στην Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση κάνουν χρήση του διαδικτύου όταν βρίσκονται μακριά από το σπίτι ή το γραφείο τους, δήλωσε η Νέιλι Κρους.

Με τη συνδυασμένη χρήση Wi-Fi και άλλων υποδομών μικρών κυψελών (που συμπληρώνουν τους παραδοσιακούς σταθμούς βάσης κινητών επικοινωνιών μεγάλων κυψελών) μπορεί να αντιμετωπισθεί η συμφόρηση στα δίκτυα 3g/4g, με την παροχή λειτουργίας «οπισθόζευξης» εκτός των εν λόγω δικτύων και παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους τόσο για τους φορείς εκμετάλλευσης όσο και για τους χρήστες των δικτύων. Με την ευρύτερη χρήση αυτών των τεχνολογιών, οι φορείς εκμετάλλευσης θα μπορούν να εξοικονομούν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ όταν αναβαθμίζουν τα δίκτυα για να καλύψουν τη ζήτηση των πελατών. Οι καταναλωτές θα εξοικονομούν χρήματα χρησιμοποιώντας Wi-Fi όταν βρίσκονται κοντά σε ζώνη ασύρματης πρόσβασης αντί να πληρώνουν κινητές υπηρεσίες δεδομένων. Χάρη στις μικρές κυψέλες, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να επεκταθεί η κάλυψη του δικτύου σε δυσπρόσιτους τόπους, όπως στο εσωτερικό μεγάλων κτιρίων.

Η μελέτη προτείνει:

  1. να καταστεί ευρέως διαθέσιμο ραδιοφάσμα από 5150 MHz έως 5925 MHz για ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi Fi)
  2. να συνεχιστεί η διάθεση των ζωνών συχνοτήτων 2.6 GHz και 3.5 GHz για χρήση στην κινητή τηλεφωνία και να εξεταστεί η δυνατότητα για μελλοντικές αδειοδοτήσεις 3.5 GHz και άλλες πιθανές νέες αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων κινητών επικοινωνιών και
  3. να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που συνεπάγεται η εγκατάσταση δικτύων και υπηρεσιών αποφόρτωσης σε δημόσιους χώρους.

Ιστορικό

Το Wi-Fi χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον στο σπίτι και στο γραφείο και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών με μία μόνο συνδρομή στο διαδίκτυο. Η χρήση Wi-Fi αυξάνεται ταχέως σε δημόσιους χώρους, όπως τα καφενεία και οι κόμβοι δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και από φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων που επιδιώκουν να αποσυμφορήσουν τα κορεσμένα δίκτυα 3G. Με τον τρόπο αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ετήσια αύξηση της ζήτησης για κυκλοφορία δεδομένων κινητής τηλεφωνίας κατά 66%, που προβλέπεται για την περίοδο 2012-2017.

Οι μικρές κυψέλες είναι κόμβοι ραδιοπρόσβασης χαμηλής ισχύος που υποστηρίζουν τις μεγάλες κυψέλες και για εμάς σημαίνουν σήμερα σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας ή κεραίες. Οι μικρές κυψέλες θα αποτελούν όλο και περισσότερο καθοριστικής σημασίας τμήμα όλων των κινητών δικτύων. Τα δίκτυα 4G / LTE θα τείνουν να λειτουργούν ως ένα δίκτυο στρωμάτων μικρών κυψελών (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εμβέλεια 10 μέτρων έως 2 χιλιομέτρων) και μεγάλων κυψελών (σε εμβέλεια δεκάδων χιλιομέτρων), γεγονός που ενσωματώνει καλύτερα τις μικρές κυψέλες στη λειτουργία του δικτύου σε σύγκριση με τα δίκτυα 3G όπου οι μικρές κυψέλες συμβάλλουν στην περιστασιακή αποφόρτωση της χωρητικότητας.

Για τους σκοπούς της μελέτης, η αποφόρτωση της κυκλοφορίας δεδομένων ορίζεται ως η δρομολόγηση ασύρματων δεδομένων που θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί από κυψελοειδή δίκτυα μεγάλης εμβέλειας μέσω των λεγόμενων «σημείων πρόσβασης σε μικρές περιοχές» (LTE ή Wi-Fi). Τα έξυπνα τηλέφωνα και οι ταμπλέτες θα μπορούν να συνδέονται με τέτοιου είδους εναλλακτικές τεχνολογίες πρόσβασης σε δίκτυα, που χρησιμοποιούν τοπική κάλυψη και μπορούν να λειτουργούν σε συχνότητες προσβάσιμες σε διαφόρους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου.

Μερικά ακόμη πορίσματα της μελέτης:

  1. Οι μικρές κυψέλες Wi-Fi και LTE είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους και δεν υποκαθιστούν η μία την άλλη. Ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών μπορεί να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου ραδιοφάσματος και παράλληλα να ελαχιστοποιήσει το κόστος χρησιμοποιώντας κοινή οπισθόζευξη και άλλες εγκαταστάσεις υποδομής.
  2. Οι λύσεις αποφόρτωσης ενδεχομένως καθιστούν δυνατή μια πολύ μεγαλύτερη περαιτέρω χρήση ραδιοφάσματος σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή.
  3. Η χρήση νέου εξοπλισμού Wi-Fi θα επιτρέψει μεγαλύτερες ταχύτητες, με την εγκατάσταση ευρύτερων καναλιών (80 MHz ή 160 MHz).
  4. Οι αυτόματες διαδικασίες ταυτοποίησης για πρόσβαση σε δίκτυα Wi-Fi θα εξαλείψουν σε μεγάλο βαθμό τη μέχρι σήμερα πολυπλοκότητα της χειροκίνητης σύνδεσης με το Wi-Fi, δηλαδή της διαδικασίας σύνδεσης και ταυτοποίησης.
  5. Οι λύσεις που παρέχουν τη δυνατότητα σε άτομα να χρησιμοποιούν από κοινού το εύρος της ζώνης τους μέσω Wi-Fi και μια σειρά από φορείς περιαγωγής καθιστούν τη δημόσια ασύρματη πρόσβαση σε Wi-Fi ευκολότερη και οικονομικά προσιτή για πολλούς χρήστες.

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-759_el.htm

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις

Το πρόγραμμα «Καλυψώ» διευρύνει τους ταξιδιωτικούς ορίζοντες των ευρωπαίων

imagesδιακοΟι διακοπές είναι δικαίωμα όλων!!!

Το πρόγραμμα «Καλυψώ» είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που φιλοδοξεί να βελτιώσει τις ζωές των λιγότερο προνομιούχων πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε ανθρώπους που συνήθως αδυνατούν να ταξιδέψουν να επισκεφθούν ευρωπαϊκούς προορισμούς, βοηθώντας παράλληλα τις τοπικές οικονομίες να αντιμετωπίσουν τις περιόδους μειωμένης τουριστικής κίνησης.

Βασικός πυλώνας του προγράμματος «Καλυψώ» είναι η ευκαιρία που προσφέρεται στους λιγότερο προνομιούχους ευρωπαίους πολίτες να ανακαλύψουν άγνωστες σε αυτούς περιοχές της Ευρώπης. Κάθε ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ταξιδεύει. Και ποιος καλύτερος τρόπος υπάρχει για να αισθανθεί κανείς πραγματικά ευρωπαίος πολίτης παρά μέσω της πολιτιστικής ανταλλαγής; Οι διακοπές ανανεώνουν προσφέροντας ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα. Παράλληλα δίνουν την ευκαιρία να αποστασιοποιηθούμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας και να διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, ενώ προσφέρουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε την υπόλοιπη Ευρώπη και να δούμε τη ζωή μας μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Γεγονός όμως είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων δεν έχει την οικονομική ευχέρεια να κάνει διακοπές. Επιπλέον λόγω των σχολικών διακοπών οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αναγκάζονται να ταξιδεύουν είτε το καλοκαίρι είτε την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα όταν οι τιμές συχνά διπλασιάζονται.

Ο κοινωνικός τουρισμός επιτρέπει τα ταξίδια αναψυχής σε όσους υπό άλλες συνθήκες θα τα στερούνταν. Οι τέσσερις κοινωνικές ομάδες στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα «Καλυψώ» περιλαμβάνουν τους νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών, οικογένειες με οικονομικά ή άλλα προβλήματα, άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και άτομα άνω των 65 ετών ή συνταξιούχους που είτε δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να κάνουν ταξίδια αναψυχής είτε δυσκολεύονται με τον σχεδιασμό και την οργάνωση ενός τέτοιου ταξιδιού.

Η δημιουργία του προγράμματος

Η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πήρε την ονομασία της από τη θαλάσσια νύμφη της ελληνικής μυθολογίας Καλυψώ, που για επτά χρόνια φιλοξένησε στο νησί της τον αποκαμωμένο από τον πόλεμο Οδυσσέα. Μία από τις πολλές θετικές πτυχές του προγράμματος «Καλυψώ» είναι ότι δεν αφορά μόνο στον τουρισμό, αλλά αγγίζει και ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία, τη νεολαία και την κοινωνική ένταξη καθώς και την προσπάθεια δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Οφέλη για όλους

Παρόλο που όλο και περισσότερες περιοχές στην Ευρώπη εξαρτώνται σήμερα οικονομικά είτε αποκλειστικά είτε εν μέρει από τον τουρισμό, πολλά καταλύματα παραμένουν αδιάθετα για πολλούς μήνες κάθε χρόνο. Παρόμοιες διακυμάνσεις στη ζήτηση αντιμετωπίζουν και οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος κατά τη διάρκεια της περιόδου με χαμηλή τουριστική κίνηση ίσως αποδειχθεί τελικά το κατάλληλο μέσο για την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αν κάθε Ευρωπαίος είχε τη δυνατότητα να βγει από τα σύνορα της πατρίδας του για να ανακαλύψει άλλες χώρες, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τουριστικό κλάδο κατά τις περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης θα ήταν εφικτή με την προσφορά φτηνότερων ταξιδιών καθώς και θεματικών προγραμμάτων διακοπών στις λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες.

Επιπλέον οι ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ισπανία, δείχνουν ότι διευκολύνοντας τους πολίτες της τρίτης ηλικίας να κάνουν διακοπές κατά τη διάρκεια της μη τουριστικής περιόδου καταγράφεται θετική απόδοση επενδύσεων.

Από το πρόγραμμα «Καλυψώ» επωφελείται τόσο ο τουριστικός κλάδος όσο και η κοινωνία. Κάνοντας τον τουρισμό πιο προσιτό ιδιαίτερα στις λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες και αντιμετωπίζοντας αντίστοιχα τις περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης δίνεται ώθηση στις τουριστικές επιχειρήσεις και ενισχύονται οι προοπτικές απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών.

Πηγή: http://bit.ly/19z4h49

Ιστότοπος: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/calypso/

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις

Erasmus+

Image

Erasmus+ the new EU programme for education, training, youth and sport

Current funding programmes run by the European Commission in the area of education, training, youth and sport, such as the Lifelong Learning Programme, Youth in Action and other international programmes, will cease at the end of 2013. A new programme, called Erasmus+, has been proposed to replace these programmes, and will begin on 1 January 2014.

The Erasmus+ programme is intended to support activities in education, training, youth and sport in all sectors of lifelong learning (Higher Education, Further Education, adult education, schools, youth activities etc).

On 26 June 2013 the Irish EU Presidency announced that the European institutions involved in agreeing the new programme had reached a consensus, and this paves the way for the Erasmus+ programme to be formally adopted in Autumn 2013.

Erasmus+ will be an integrated programme which means that it will be based around Key Actions rather than sectors of education.

The diagram shows the proposed structure of the Erasmus+ programme.

More detail on the programme’s structure and actions above can be found in our FAQs.

If you would like more detailed information, you can:

Erasmus University Charter for Higher Education Institutions

The European Commission has now published the call for the Erasmus Charter for Higher Education Institutions (HEIs). Guidance on how to apply and the application form can be found here. The deadline has now closed for 2013.

All HEIs, regardless of whether they currently have a valid Erasmus University Charter, must apply to this call and be awarded the new Charter to then be eligible for funding in the new successor to the current Erasmus programme. The new Charter with its supporting Guidelines is more detailed than the Erasmus University Charter which it replaces. It places more emphasis on integrating mobility into institutional strategy, and on quality.

Future updates

Please bear with us at the current time the detailed information we have on the new programme is limited. We will continue to update this information as we receive further information from the European Commission.

– See more at: https://www.lifelonglearningprogramme.org.uk/erasmus-for-all#sthash.sRIYhWTZ.dpuf

Πηγή: http://bit.ly/12w5n7O

 

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις